PARA DEX

In aceasta sectiune vor fi afisati  in ordine alfabetica termenii corespondenti domeniilor, parapsihologie, paranormal, astrologie, simbolistica esoterica, spiritualitate etc.

Leul sau Leo, nume ce vine din limba latină, este al cin­ cilea semn zodiacal de foc, cardinal, fix, masculin, zodie domina­tă de planeta Soare. Se spune că Zeus 1-a aşezat în rai după ce Hercule a omorât leul din Nemeea. Deoarece este domi­nat de cel mai puternic astru, Leul simbolizează centrul vieţii.

Vărsătorul este al  unspre zecelea semn al zodiacu­lui şi este simbolizat printr-un cărăuş de apă. Este un semn de aer fix, mas­culin, guvernat de Saturn şi Uranus. Apa(în latină aqud) vărsată înseam­nă apa cunoaşterii, dar şi a creaţiei şi a distrugerii - în credinţa sumeriană, aceasta a fost decantată pe pământ de către Zeul cerului, An.

Racul (înseamnă cancer sau crab în limba latină), este un semn de apă, car­dinal, feminin, dominat de Lună. Constelaţia rivalizează cu mersul în­dărăt al racului prin mişcarea oblică spre Sud.

Fecioara (Virgo în limba  latină) este un semn de pă­mânt, nestatornic, femi­nin, fiind dominat de Mercur. În mi­tologia greacă, Astraea, zeiţa inocen­ţei şi a dreptăţii, a fost transformată în această constelaţie.

Peştele este unul din cele mai timpu­rii simboluri creştine folosite alături de Hristos cu însemnătăţi multiple. Hristos şi-a numit apostolii „pescari de oameni" şi a hrănit cinci mii de oameni cu doar doi peşti.

Marte - planeta roşie a fost denumită de ro­mani după zeul războiului, iar simbo­lul astronomic al lui Marte înfăţişea­ză scutul şi suliţa lui. Este simbolul zilei de marţi. Alchimiştii l-au adop­tat pentru a simboliza fierul, iar în as­trologie reprezintă agresivitatea indi­vidului. Este semnul biologic al mas­culinităţii

Jupiter este cea mai mare planetă, motiv pentru care şi-a primit denumirea de la zeul roman suprem, Jupiter (Zeus la greci). Simbolul astronomic al lui Jupiter este litera Z (iniţiala gre­cească - zeta a lui Zeus) şi cruce.

Saturn - romanii l-au asociat cu Cronos. Fă­când o rotaţie completă în jurul Soa­relui în 27 de ani, un om poate să-1 vadă doar de 2-3 ori în existenţa sa. Reprezenta moartea, simbolul astrono­mic al lui Saturn este secera(coasa) lui Cronos.

Neptun - în ciuda numelui său roman, planeta Neptun era necunoscută până în 1846 când a fost descoperită de astronomii germani Johann Galle şi Heinrich d'Arrest. Iniţial, Neptun a fost simbo­lizată prin iniţialele L şi V (după Ur-bain Le Verrier care a calculat poziţia planetei, însă descoperirea ei 1-a de­păşit). Azi este reprezentată prin tri­dentul lui Neptun.

Triqueta - figuri geometrice, ca trei cercuri, tri­unghiuri intersectate sau un triunghi echilateral, sunt folosite adesea în i-conografia creştină pentru a exprima Trinitatea — trei într-unui — lui Dum­nezeu Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh. . Al­cătuită din trei arcuri legate, triqueta simbolizează eternitatea, iar centrul ei asemănător unui triunghi reprezin­tă Trinitatea.

Monograma lui Hristos este formata din plasarea literei grecesti chi (x) deasupra literei rho (p): primele doua litere din scrierea greceasca a numelui lui Hristos. Simbolizând credin­ţa creştină, simbolul a devenit emble­ma lui Constantin şi stindardul Impe­riului Roman începând din 324 A.D.

Peştele este unul din cele mai timpu­rii simboluri creştine folosite alături de Hristos cu însemnătăţi multiple. Hristos şi-a numit apostolii „pescari de oameni" şi a hrănit cinci mii de oameni cu doar doi peşti.

ajută la focalizarea şi dezvoltarea credin­ţei.

Steaua lui David este o forma hexagonala, o stea cu sase varfuri produsa de doua triunghiuri echilaterale suprapuse. Ea a devenit simbolul iudaismului de secole. . Steaua lui David poate fi denumită şi Steaua Creatorului, cu fiecare punct repre­zentând zilele săptămânii, iar hexa­gonul central simbolizează Sabatul.

Undefined